BĪBELE

Latviešu valodā

Bībele: Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti
Evanģēliji un Apustuļu darbi - R., 1999
Ilustrētā ģimenes Bībele - R., 1998
Ījaba grāmata : No E.Glika tulkotās Bībeles 1689.g. - R., 1990
Ījabs : U.Brieža atdzejojumā – R., 1977
Jaunā Derība - R., 2004
Jaunā Derība : 300 gadu jubilejas izdevums - R., 1988
Jaunā derība : Audio Bībele : CD - R., 2006
Jaunā derība un Psalmi - R., 1960
Jaunā Derība un Psalmi : 300 gadu jubilejas izdevums - R., 1988
LK : Lūkas evaņģēlijs - R., 2010
Lūkas evanģēlijs : Jubilejas izdevums - Kanāda, 1985
Marka evaņģēlijs - R., 2005
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jaunā Derība : Tulkota no latīņu teksta - R., 1949
Slavinājumi : Psalmu grāmata : U.Brieža atdzejojumā - R., 2005
I un II Mozus grāmata : Klausāmbībele - R., 2010

Angļu valodā

Good News Bible - UK, 1994
Good News Bible : Today's English Version - B.v., 1976
Holy Bible - Nashville, 1994
The Holy Bible : New International Version - Colorado, b.g.
The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ - Nashville, b.g.

Ebreju valodā

Biblia Hebraica - Stuttgart, 1913
[Bībele] - B.v., 1914
[Bībele] - Vīne, b.g.
Священные писания : [ paralēls teksts ivrits - krievu val.] 

Grieķu valodā

H KAINH ΔΙΑΘΗΚΗ : Text with critical apparatus : [Jaunā Derība] - London, 1928

Franču valodā

La sainte Bible on L'Ancien et le Nouveau Testament - Paris, b.g.

Igauņu valodā

Kiriku Laulu - ja Palveraamat - Eesti, 1991

Krievu valodā

Библия - Maskava, 1992
Библия  Книги Священные писания Ветхого и Нового заветa
Новый завет и Псалтырь : New Testament and Psalms : [ paralēls teksts krievu - angļu val.] - USA, 1990
Новый Завет по евреиски и русски - England, 2002
Священные писания : [ paralēls teksts ivrits - krievu val.]
Священные писания на русском языке и иврите - England, 2003

Lietuviešu valodā

Musų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas

Romu valodā

Ku Truul : Pie krusta : Bībeles teksti čigānu (romu) valodā : CD - R., 2006

Somu valodā

Svensk Psalmbok

Vācu valodā

Das Neue Testament ϋbersetzt von Herman Menge - Stuttgart, 1984
Die Bibel oder die ganze Heilige Scrift des Alten und Neun Testaments - Stuttgart, b.g.
Neues Testament. Psalmen Sprϋche

Zviedru valodā

Bibeln De Kanoniske Böckerna - Stokholm, 1981
Nya Testamentet - Stokholm, b.g.

Par Bībeli (22)

Bečelore M. Atverot Bībeli : Krāsains albūms
Bībele : Jautājumos un atbildēs : Galda spēle
Bībele : raksti, teksts, kultūrvide
Bībele : raksti, teksts, kulturvide : 1.d
Bībele : raksti, teksts, kulturvide : 2.d
Bībele : raksti, teksts, kulturvide : 3.d
Bībele : Vecās un Jaunās Derības Svētie Raksti
Bībeles atlants
Bībeles lasītāja rokasgrāmata
Bībeles stāsti ģimenei
Bībeles studiju metodes
Bībeles terminu skaidrojošā vārdnīca
Bībeles tulkojumi : Teorija, vēsture, mūsdienu prakse
Bols B. Vai Bībelei var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme?
Deiterokanoniskās grāmatas
Donijs M. Kā Bībele nonāca līdz mums
Dunsdorfs E. Pirmās latviešu Bībeles vēsture
Ilustrētā ģimenes Bībele
Kalvokoresi P. Bībeles enciklopēdiskā vārdnīca
Kalvokoresi P. Bībeles vārdu enciklopēdija
Karulis K. Bībeles 1. izdevums latv. val. 1685-1694
Mazais Bībeles ceļvedis
Raits K. Ceļvedis Bībelē
Rasmusens N. Bībele par Bībeli
Sāgrustens H.J. Lielā puzle: Pa senāko Bībeles manuskriptu pēdām
Stots Dž. Iepazīsim Bībeli
Šteina I. Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca
Treiviss S.  Pirmie soļi Bībelē : Īss, ilustrēts ievads iesācējiem
Tulkojums - kultūrvēsturisks notikums: Bībeles tulkojumi: teorija, vēsture, mūsdienu prakse
Volkoslavskis R..Par Bībeli un evaņģēliju
Žilovs I. Ko ievērojami ļaudis saka par Bībeli

Bībeles iepazīšana

Baikovs G. Bībele kā Kristus liecība: uzticama, pārbaudāma, saprotama
Bībeles studijas : Sastopoties ar dzīves smagajām problēmām
Deiviss Dž.  Rakstu atslēgas uzvarošai dzīvei
Dieva apsolījumi katrai vajadzībai
Dieva vārds katrai dienai, 2012
Donobauers B. Kā lasīt Bībeli
Gaisma tumsībā : Bībeles panti katrai dienai
Gulbis M. Lasīsim Bībeli
Gulbis M. Lasīsim Bībeli : Rokas grāmata Bībeles lasītājiem
Ikvienam - ikdien : Bībeles teksti katrai dienai
Lindemans R. Kļūt par kristieti : Palīgs Bībeles izpētē
Lozungi, 2004
Lozungi, 2008 : Dieva vārds katrai dienai
MakPetersons K. Dzīvības maize : Dieva vārdu izlase
Miskote K.  Bībeles ābece : Par biblisku Bībeles lasīšanu
Piezīmes Bībeli lasot 1 / 1999
Piezīmes Bībeli lasot 10-12 / 1999
Piezīmes Bībeli lasot 7-9 / 2000
Piezīmes Bībeli lasot 7-9 / 2002; 10-12 / 2002
Piezīmes Bībeli lasot 1-3 / 2003; 4-6 / 2003; 7-9 / 2003; 10-12 / 2003
Piezīmes Bībeli lasot 5-8 / 2004
Piezīmes Bībeli lasot 3 / 2006

Vecā Derība (22.1)

I un II Mozus grāmata : Klausāmbībele : CD
Barklijs V. Marka evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-16) (22.3)
Bencinglers I. Ievads Vecā Derībā
Bonners M. Ījabs - pārbaudījumu stunda
Dišlers G. Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā
Dreins Dž. Ievads Vecajā Derībā
Feldmanis R. Vecās Derības pravieši
Ījaba grāmata : no Glika tulkotās Bībeles 1689.g.
Ījabs : U.Bērziņa atdzejojumā
Krumaters F. Elija Tisbietis
Mednis J. Jēzus Vecā Derībā : Paskaidrojums par Veco Derību Bībeles lasītājiem un Dieva meklētājiem
Oparins A. Vēstures atslēgas : 1. Mozus grāmatas arheoloģisks pētījums
Salamana pamācības : Dzīves gudrību grāmata
Skuja R. Svētki Vecajā Derībā
Slavinājumi : Psalmu grāmata : U.Bērziņa atdzejojumā
Urdze P. Dievs dara : Bībeles darbs par Vecās Derības tekstiem
Vecās Derības poēzijas grāmatas

Jaunā Derība (22.2)

Augstkalns V. Lūkas evanģēlija praktiskā eksegēze
Bilzens K. Jaunās Derības komentārs
Barklijs V. Apustuļu darbi : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-28)
Barklijs V. Jāņa evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-8)
Barklijs V. Jāņa evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 9-21)
Barklijs V. Marka evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-16)
Barklijs V. Mateja evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-10)
Barklijs V. Mateja evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 11-28)
Barklijs V. Svētā apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem : Ikdienas Bībeles studijas (22.3)
Dreins Dž. Ievads Jaunajā Derībā
Dzīvības grāmata
Džasts A. Lūkas ev. 1:1 Konkordijas komentārs
Džasts A. Lūkas ev. 9:51-24:53 Konkordijas komentārs
Evanģēlija stāsti vieglajā valodā
Feldmanis R. Jaunās Derības personas
Francmans M. Dieva vārds aug. Ievads Jaunajā Derībā
Grīslis E. Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem
Gulbis M. Pārdomu brīdī : Jaunās Derības pantu tematisks sakārtojums
Hanta G. Jēzus Kalna sprediķis : Bībeles studija pieredzējušiem kristiešiem
Jaunā Derība : audio Bībele : 2 CD
Jaunās Derības vēstules un Jāņa Atklāsmes grāmata
Jēzus Dzīvesstāsts : Lūkas Evanģēlijs
Jēzus un viņa sekotāji : Lūkas evanģēlijs un Apustuļu darbi
Kalna sprediķis : Mateja evanģēlijs 5., 6., 7. nodaļas
Ķiploks E. Viņš runāja kalnā
Lūsis A. Cilvēki, ko Jēzus sastapa savā ceļā
Marka evanģēlijs
Millers V. Jāņa Atklāsmes grāmatas skaidrojums
Paulīns Dž. Atklāsmes grāmata : Ikdienas pārdomām un lūgšanām
Redzi, Es nākšu drīz : Jāāna Atklāsmes grāmata 22,12.p.
Rubulis A. Jēzus Kristus evanģēlija komentāri
Slavinājumi : Psalmu grāmata
Slenska R. Jēzus kalna sprediķis
Talbota E. Jānis : Dievs tapa miesa
Talbota E. Lūka : Pestīšana visiem
Talbota E. Matejs : Pravietojumi piepildīti
Teisens G. Galilieša ēna : Stāsts par Jēzu un viņa laiku
Toma evanģēlijs (22.2)
Urdze J. Dieva vārdu lasot : Atziņas no Jāņa evanģēlija, Lūkas evanģēlija
Urdze J. Dieva vārdu lasot : Atziņas no Lūkas evanģēlija
Urdze P. Kristus gaismas lokā : Par Pāvila vēstuli efeziešiem
Vaita E. Kristus kalna svētruna
Zemdega I. Jāņa evanģēlija komentāri 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.