otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs

Autori - M

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Macats I. Koncertflīģelis (A) - Rīga, [2013]
Makkola D. Re, kā dzīvnieki (B) - Rīga, 2016 
Mārtins Dž. Jezuītu ceļvedis (gandrīz) visā : Garīgums reālajai dzīvei (A) - Rīga, 2013
Maršals T. Pareizas attiecības : Kā tās veidot un atjaunot (159) - Rīga, 2004
Mednis J. Dievs un mana ģimene (A)
Mednis J. Dvēseles cietokšņi (A) - Rīga, 1994
Mednis J. Eņģeļi un viņu darbība (A) - DBD, 1991
Mednis J. Grēks, pestīšana un mūsu ticība (A) - Rīga, 1992
Mednis J. Jaunais laikmets (29.1) - ASV, 1990
Mednis J. Jēkaba vēstule (A) - 1978
Mednis J. Jēzus un ļaunie gari (A) - 1990
Mednis J. Jēzus Vecā Derībā : Paskaidrojums par Veco Derību  (22.1) - Rīga, 1997
Mednis J. Kā Dievs runā uz mums? (A) - 1992
Mednis J. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība (A)
Mednis J. Mana cerība un ticība (A)
Mednis J. Mans un Kristus prāts (A)
Mednis J. Nekristīgās reliģijas (A, 29) - 1992
Mednis J. Netopiet šai pasulei līdzīgi (A) - Rīga, 1995
Mednis J. Ņem savu krustu un seko man (A)
Mednis J. Par debesīm un mūžīgo dzīvošanu (A)
Mednis J. Svētais Gars kā persona un viņa darbs (A) - Rīga, 1992
Mednis J. Svētīgi sirdsšķīstie (A)
Mednis J. Tevi, Kungs, es piesaucu (A, 26.1) - Rīga,1990
Meijers F. Kādēļ tev jāpievienojas draudzei? (26.1) - Rīga,1990
Meijers F. Kristīga dzīve (A) - Rīga, 1900
Meijers F. Kur mana kļūda? (R)
Meins Dž. Vārds klusumā : kristīgās meditācijas (A) - Rīga, 2006
Mekdauels Dž. Kas ir šis cilvēks? (A) - Pakāpieni, 1992
Meks M. Kā vadīt no sirds? (A) - Rīga, 2008
Mellis I. Trīsdesmit divi gadi kopā ar Z. Mauriņu (8)
Menings B. Evaņģēlijs skrandaiņiem (A) - Rīga, 2009
Mensching's G. Vispārīgā salīdzināmā reliģiju vēsture (A) - Rīga, 1935
Meņs A. Reliģijas pirmsākumi (94.1) - Rīga, 2000
Merlo A. Es tevi mīlēšu tik un tā (37) - Rīga, 2011
Merlo A. Tev nav jābaidās no nelaimes (A)- Rīga, 2008
Mesters E. LELB vēsture (28.1) - Rīga, 2005
Mēters A. Tam Kungam kalpojot (A)
Metodijs. Svētais Kronštates Jānis (A)
Mihails. Svētceļnieka dvēseles atklājumi (A)
Mikelsens A. Dievs ir mīlestība (A)
Mīlenbahs F. Vadonis ticības mācībā : 2.d. : Jaunā Derība (Rv) - Jelgava, 1903
Millere Ū. 101 jaukākais Bībeles stāsts (B) - Rīga, 1999
Millers Dz. Kristīgā dogmātika (23) - Rīga,1999
Millers E., Sempls R. Jaunavas kults : Katoliskā Marioloģija un Marijas parādīšanās (28) - Rīga,2000
Millers V. Jāņa atklāsmes grāmatas skaidrojums - AJ, 2003
Miskote K. Bībeles ābece (22.3) - Rīga, 2003
Modersons A. Apceres katrai dienai : 1. daļa (A)
Modersons A. Apceres katrai dienai : 2. daļa (A)
Modersons A. Apceres katrai dienai : 3. daļa (A)
Modersons A. Augļus Dievam (A)
Modersons A. Dievišķās tekās (Rv) - Limbaži, 1913
Modersons A. Par atgriešanos (Rv) - Rīga, 1911
Modersons A. Velna valgos (A) - Rīga, 1991, 1992
Modersons A. Velna valgos (Rv) - Rīga, 1931
Modersons A. Zelta dēļi (A) - R. : BDB, 1992
Montefiori H. Konfirmandu piezīmes : Kristīgās ticības saturs (23.1) - Rīga,1997
Mors F., Rinka B. Lielie pianisti manā dzīvē (78) - Rīga, 2005
Motta D. Dažādu zemju studentu uzskati par Kristu (Rv) - Rīga, b.g.
Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģijas vēsturē (94.1)
Mūrnieks A. Ieskats kultūras un reliģijas vēsturē : II daļa (94.1) - Rīga, 2000

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.