otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs

Autori - B

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Babre J. Brīnišķā zvaigzne : Ziemassvētku stāsti, pasakas...(B) - ASV, 1980
Babre J. Gaisma no Austrumiem (A)
Babre J. Meditācijas : Dzejoļi (A) - Čikāga, 1968
Babre J.  Mīlestības derība (A)
Babre J. Svētā Gara baznīca (A)
Babre J. Svētums nav greznība (94.3)
Bahanans A. Dusmība, žēlastība un Dieva sirds (A) - Rīga, 2006
Bahns. Evanģēlijas liecības svešumā (Rv)
Baikovs G. Bērni - svētība un pienākums (37) - Rīga, 2011
Baikovs G. Dievs, pasaule un cilvēks: Reformācijas atziņas mūsdienu baznīcai (28.1) - Rīga, 2017
Baikovs G. Laulība starp radīšanu un mūžību (37.1) - Rīga, 2008
Bakisa A. Rotaļas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem (37) - Rīga, 1999
Balklavs-Grīnhofs A. Mūsdienu zinātne un Dievs : [pielikumā CD] (5) - Rīga, 2008
Balodis R. Valsts un Baznīca (94) - Rīga, 2000
Baltpurviņa I. Mani akcenti (A)
Bamgādners L. Žēlastības iemiesošanās (37.2) - Rīga, 1995
Banjans Dž. Svētceļnieka taka (A) - Rīga, 2014
Bannus C. Bībeles un Bābeles cīniņā (Rv) - B.g., 1910
Barkavs J. Sprediķu grāmata (Rv) - Jelgava, 1885
Barklijs V. Apustuļu darbi : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-28) (22.2) - Rīga, 2011
Barklijs V. Jāņa evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-8) (22.2) - Rīga, 2011
Barklijs V. Jāņa evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 9-21) (22.2) - Rīga, 2011
Barklijs V. Marka evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-16) (22.2) - Rīga, 2013
Barklijs V. Mateja evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 1-10) (22.2) - Rīga, 2010
Barklijs V. Mateja evanģēlijs : Ikdienas Bībeles studijas (nodaļas 11-28) (22.2) - Rīga, 2011
Barklijs V. Svētā apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem : Ikdienas Bībeles studijas (22.2) - Rīga, 2011
Baumane H. Deutsche grammatik (8.1) - Rīga, 1985
Bazileja Š. Debesu valstība un elles valstība (A) - 1974
Bečelore M. Atverot Bībeli : Krāsains albūms (22) - Rīga : LBB, 2000
Beldavs K. Bēgļu mācītāja piedzīvojumi : 1915-1917 (Rv) - Valmiera, 1914
Beldavs K. Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu! (Rv) - Rīga, 1938
Beldavs K. Kā tas Kungs mūs savā darbā sauc (Rv) - Rīga, 1935
Beldavs K. Mācītāji, kas nāvē gāja (94.1) - Rīga, 2010
Beldavs K. Mani vikāra gadi (Rv) - Rīga, 1937
Beldavs K. Meklētāji (Rv) - Valmiera, 1922
Bencingers J. Ievads Vecā Derībā (22.1) - Nebraska, 1982
Bendors S. Dieva nodoms Izraēla tautai (A) - Rīga : Amnis, 2000
Benjens Dž. Svētceļnieka gaita (A) - Rīga : Amnis, 2000
Benjens J. Kristīga cilvēka svešniecības ceļš uz Debess pilsētu (Rv) - Rīga, 1922
Berdjajevs A. Kristīgā ticība un kristīgie (Rv) - Rīga, 1931
Bereta E. Vai esi dzirdējis? (B) - Zviedrija, b.g.
Bergners M. Mīlestības sakārtošana (17) - Rīga, 2005
Bergrāvs E. Valsts un cilvēks (3) - Rīga, 2004
Bergs E. Gaisma tumsībā (S) - Rīga : Sējējs, 1960
Bērpo T. Debesis ir! : Maza zēna apbrīnojamais ceļojums uz Debesīm un atpakaļ (A) - Rīga, 2010
Bērziņa M. Kristus māte (A)
Bērziņš L. Mūža stiga : Dziesmas un dzejoļi (A)
Bērziņš R. Dieva meklētāja dziesmas (Rv) - Rīga, 1931
Biezais H. Dieva tēls latviešu tautas reliģijā (A) - Rīga, 2008
Biezais H. Dzīvības un mīlestības sintēze kristīgajā humanitātē (R) - Rīga, 1939
Biezais H. Gaismas Dievs seno latviešu reliģijā (A) - Rīga, 1994
Biezais H. Gramzdas draudzes vēsture (94) - Minneapole, 1987
Biezais H. Ievads iesvētīšanas mācībā (R) - Rīga, 1940
Biezais H. Kristiānisms laikmetu maiņā (R) - R., 1943
Biezais H. Ne ikkatrs, kas uz mani saka : R. Slokenberga piem. (A) - Zviedrija, 1975
Biezais H. Reliģiski-filozofiski raksti (1)
Biezais H. Saki tā, kā tas ir (A) - Rīga, [1995]
Biezais H.  Alberts Šveicers. Lielais zinātnieks un ārsts Āfrikas mūžamežos (R)
Bilenšteins A. Kāda laimīga dzīve (94.3)
Bilzens K. Jaunās Derības komentārs (22.2) - ASV, 1977
Bilzens K. Kristīgā baznīca Kristus gaismā (Rv) - Rīga, 1935
Bilzens K. Sprediķu izlase (S) - 1936
Bilzens K. Sprediķu izlase (S) - Lincoln, 1969
Bilzens K. Sprediķu izlase (Rv) - Vaidava, 1969
Bilzens K. Sprediķu izlase (S) - 1963
Binde F. No sociālista par kristieti (A)
Birģelis J. Ko baznīca gaida no draudzes locekļiem? (R) - Rīga, 1948
Birģelis J. Mūsu ticības pamati (23.1)
Birznieks K. Drošais ceļš (A) - Minneapole, 1990
Bisenieks V. Latviešu-vācu vārdnīca (8.1) - Aizpute, 1994
Blamšs A. Mēs un mūsu bērni (Rv) - Rīga, 1926
Blančerds Dž.   Pamatjautājumi (A) - Anglija, 1979
Blaua A. Civilizācijas dižāko garu domas par mūžību (1)
Blaua A. Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs (A) - R.
Blekabijs H. Pazīt, paklausīt, piederēt (37.2)
Blekstons V. Jēzus nāk! (Rv) - Rīga, 1927
Blodons K. Ticības mācības grāmata : I daļa (R) - Rīga, 1937
Blumhards J.H. [par viņu] Kāda Dieva kalpa cīņa (94.3)
Blumhardts J.K. Vai brīnumi vēl notiek? (Rv) - Rīga, 1924
Bobēns K. Visuzemais (A) - Rīga, [2010]
Boids A. Vēstules no skeptiķa (A) - Rīga, 2005
Boimers H. Mēs gribam tikai tavu dvēseli (78)
Bokše A. Kāpēc ev.-lut. draudzē ceļas neticība? (Rv)
Boldoks Dž. Kristietības simbolika (03) - Rīga, 1999
Boldvins S. Mīlestība, pieņemšana un piedošana : kā draudzei būt … (26.2) - Rīga, 2006
Bols B. Vai Bībelei var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme? (22) - Rīga, 2010
Boļšakovs S. Gara augstumos (A)
Boļšakovs S. Gara augstumos (28) - Rīga, 1992
Boma K. Pa pasauli Dieva uzdevumā (R) - Rīga,
Bomona E. Mazā Bībeles enciklopēdija (B) - Rīga, [2002]
Bonhēfers D. Dzīve kopībā (A) - Rīga, 2006
Bonhēfers D. Sekošana Kristum (A) - Rīga, 2008
Bonners M. Ījabs - pārbaudījumu stunda (22.1)
Bonners M. Kā uzzināt Dieva prātu (A)
Bonners M. Salauztā sirds (24.1)
Boots W. Sirdsšķīstība (R) - Rīga, 1930
Borelli A. Fatimas vēstījums: traģēdija vai cerība? (A) - Francija, 1996
Bormans I. Bībeles stāsti priekš skolām un pašmācības (Rv) - Rīga, 1912
Bormans K. Ticības mācību metodika ar parauglekcijām… (Rv) - Cēsis, 1914
Borngrēbers V. M. Dieva bērnu nostāja un stāvoklis virs zemes (R)
Braits B. Kā lūgt ar pārliecību (24.1) - Rīga, b.g.
Braits B. Jēzus dzīves stāsts Lūkasa evaņģēlijā(A) - Rīga : LELBA, 1990
Branhams V. Dievišķā dziedināšana (A)
Bratkovska M. Mācītājs Rihards Zariņš un Ņujorkas latviešu draudze (28.1)
Brauns V. Gara augļi (A) - Rīga, 2003
Breikšs L. Dzejas izlase. Dziesmu Daugava (A)
Breikšs L. Dzīve un darbi : 2.d. (A)
Breikšs L. Vēlreiz nākšu (A)
Brežģis K. Baznīcu vizitāciju protokoli (R)
Bridžers G. Diena, kas pārvērta pasauli (A)
Britons J. N. Jūs būsiet mani liecinieki (A) - Rīga : DBD, 1991
Brods A. Mūsu bērniem, 2. sēj. (Rv) - Cēsis, 1915
Bruce N. Ar Jūdasu attēlotais raksturs: Svētruna (R)
Brumanis A. Bībelē apslēptie dārgumi (A)
Brumanis A. Kristīgā sabiedrības mācība (3)
Brumanis A. Kristīgās ticības pamatjautājumi (A)
Brumanis A. Laulība un ģimene (37.1)
Brumanis A. Mīlestībā vienoti : Dieva vārda apceres svētdienām (A) - Roma, 1989
Brumanis A. Zinu, kam ticu : Dieva vārda apceres svētdienām (A) - Roma, 1987
Brumanis A. Cerība nepievils : Dieva vārda apceres svētdienām (A)
Brūss F. Vēstures Jēzus un ticības Kristus (A) - Rīga : Amnis, 2002
Būma K. Kā zars pie vīna koka (A) - Rīga, 2013
Būma K. Piezīmes, ceļojot Dieva uzdevumā (A) - Rīga, 2010
Būma K. Un tomēr (A) - Rīga, 2010
Burguā E. Bioētika visiem (61) - Rīga, 2010
Burkhards H. Ievads ētikā (17)
Būrs T. Filozofu Dievs un Paskāla Dievs (1) - Rīga, 2009
Buržo S. Patiesās gudrības Jēzus : Jauns skatījums uz Kristu un viņa vēsti  (A) - Rīga, 2014
Bušs V. Jēzus mūsu miers (A)
Bušs V. Jēzus mūsu vienīgā cerība (A)
Bušs V. Jēzus mūsu liktenis (A) - Rīga, b.g.
Bušs V. 365 x Viņš : Meditācijas par Dieva vārdiem katrai gada dienai (A) - Rīga, 2013
Butakovs N. Sv.Kristus līķauts (R)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.