otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs

Autori - K

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Kafarels A. Vēstules par lūgšanu (24.1.) - Vārds, 2001
Kaizers E. Kā atbildēt Mormoņiem (29)
Kālbrandts K.L. Dieva vārdi pēc katehisma galvas gabaliem (Rv) - Rīga, 1910
Kalme G. Durvis uz mājām : Mācītāja pārdomas par savas tautas vēsturi (94) - Rīga, 2008
Kalniņš I. Cilvēks starp Dievu un pasauli (2)
Kalniņš I. Nebīsties, tici vien! : Sprediķi trimdai un dzimtenei (S) - Rīga, 2007
Kalniņš J. Mans ceļš pie Dieva (A)
Kalniņš J. Svētais Rīgas Jānis : Par pareizticīgo arhibīskapu Jāni Pommeru. (28)
Kalvokoresi P. Bībeles enciklopēdiskā vārdnīca (22) - Rīga, 1999
Kamergrauzis N. Ieguvums manā dzīvē (94.3)
Kamergrauzis N. Sava ceļa gājējs (94.3)
Kamons F. Altāris mātei (A) - Rīga, 2002
Kaninghems L. Vai tiešām tas esi... (A)
Kareto K. Vēstules no tuksneša (A)
Kargels J. Dieva svētnīcas noslēpumi Vecajā Derībā (R) - Rīga, 1961
Karoters M. Kas ir tavā prātā? (A) - Rīga, 1999
Karoters M. Slavējot iegūsti brīvību (A) - Ogre, 1995
Karoters M. Spēks slavēšanā (A) - Rīga, 1999
Karoters M. Spēks slavēšanā (A) - Ogre, 1997
Karulis K. Bībeles 1. izdevums latv. val. 1685-1694 (22)
Katings Dž. Drošība, pārliecība un prieks (A) - Rīga,
Kaufmans D. Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību (61)
Kaups K. Šaurie vārti (A) - 1992
Kavacis A. Latv. ELD neordin. garīgo darbinieku rokasgrāmata (26.2)
Kavacis A. No neticības uz ticību (26.1)
Keja A. Jo tas Kungs ir mans gans (A)
Kellers T. Kāpēc gan ticēt Dievam? : Ticība skepticisma laikmetā (A) - Rīga, 2016
Kellijs Č. Pārsteidzošais Tēva plāns (A) - Rīga, 2005
Kempbels R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi (37)
Kenfīlds Dž. Kā cāļa zupa vientuļai dvēselei (A) - Rīga, 2003
Kenfīlds Dž. Kā cāļa zupa dvēselei (A)
Kērners R. Dzīvot garīgi (A)
Kērners R. Jo Dievs to no manis grib (A)
Kerns H. Kā atbildēt Jehovas lieciniekiem (29)
Kerols Dž. Kā pielūgt Jēzu Kristu : Pielūgsmes rokasgrāmata (A) - Rīga, 2006
Kērtisa R. Izredzētā: Bībelē pamatota dzīve (A) - Rīga, 2018
Kiblere-Rosa E. Aizejot: Mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem (26.2) - Rīga, 2012
Kiblere-Rosa E. Mierinājums: Kā atrast stiprinājumu…(26.2)
Kings Smits D. Ezītis (B) - Rīga, 2004
Kīsīlings K. Jūs sveicina mīlestība (26.2) - Rīga, 2004
Kitelsons Dž. Luters - reformators (94.2) - Rīga, 2002
Kīts A. Kā atbildēt transcedentālajām meditācijām (29)
Klainings Dž. Žēlastība un atkal žēlastība : Garīgums šodien (A) - Rīga, 2014
Klarks F. Mūžības noslēpums (Rv)
Klarks J. 63 svētrunas (Rv) - Rīga, 1933
Klausena R. Asaras pārvēršas dimantos (A)
Klāvs A. Aicinājums uz sarunu : Sprediķi (S) - Rīga, 2006
Kleinbergs O. Dievs ar mums (A)
Kleipūls Dž. Mīlestības pēdas (A)
Kleitova M. Dievs, kurš atbild ar uguni (A)
Klemenova J. Mūsu dienišķā maize (Rv) - 1928
Klerijs D. Kristīgā padomdevēja rokasgrāmata (A)
Klerijs D. Mērķī (37.2)
Klerijs D. Par ko un kāpēc : Vienkāršā grāmata vienkāršam lasītājam (159) - Rīga, 2001
Klainings Dž. Žēlastība un atkal žēlastība (A) - Rīga, 2014
Klimanis A. Jēzus dara brīvu (A) - Vācija, 1998
Klīve V. Cilvēks un ticība (1) - 1970
Klīve V. Gudrības ceļos (1)
Klīve V. Pa kuru ceļu? (1) - 1992
Klīve V. Ticības ceļos (94.1)
Klīve V. Ticības krustceļos : Teoloģisku rakstu krājums (A) - Nebraska, 1961
Klīve V. Vadonis apjukušajiem : Sprediķi (S) - Rīga, 2007
Kļaviņš P. Kāpsim kalnā! (A) - Rīga
Koenings D. Baltāks kā sniegs (Rv)
Kolārs F. Dieva liecinieki pagānu zemēs, 2. burtn. (Rv) - Rīga, 1910
Kolbe M. Svētums nav greznība (94.3)
Kolbs Ē. Kā atbildēt jūdaismam (29)
Kolbs R. Katehisma mācīšana Dieva bērniem (23.1) - Rīga, 2009
Kolbs R. Labā Vēsts šodien (A) - LMF, 2001
Kolbs R. Dariet par mācekļiem kristīdami (26.1) - Rīga, 2002
Koleanders T. Askēzes ceļš (A)
Kols E. Seksa svētums (61) Prieka Vēsts, 2000
Kols E. Stipri vīri grūtos laikos (A) - Rīga, 2004
Kols E. Drosme. Grāmata čempioniem (A) - Rīga, 2000
Kols E. Unikāla sieviete (A) - Rīga, 2000
Komiskijs Dž. Kā vadīt lielisku mazās grupas sapulci (A) - Rīga, 2008
Kopelande G. Dieva prāts priekš tevis (A) - Leņingrada
Koulmens E. Evaņģelizācijas meistarplāns (A) - Rīga, 2007
Kouplends K. Mīlestības pasaule (A)
Kovaļeva I. Dievs uzklausa mūs lūgšanā (B) - Rīga, 2009
Kovaļevskis P. Bībele un tikumība. Bībele un zinātne (Rv) - Dikļi
Krencers F. Kam mēs ticam (A)
Krokers J. Vienatnē ar Jēzu (Rv) - Rīga
Krone-Lauriņa A. Sirds klusējamais Dieva asarā : Dzeja (A) - Rīga, 1998
Kronins A. Piedzīvojumi divās pasaulēs (A)
Krosa D.V. Pāveste Joanna (A) - - Rīga, 2000
Kruasāna Ž. Sievietes aicinājums (A) - Rīga,
Krūklis J. Evaņģēlijs Austrumlatvijas mūža mežā (91)
Krumaters F. Elija (22.2)
Kruns A. Dieva nams: Sprediķu krājums (Rv) - Jelgava, 1897
Kuks Dž. Mīlestība, pieņemšana un piedošana : Kā draudzei būt… (26.2) - Rīga, 2006
Kundziņš K. Ap lielo dzīves mīklu : Problēmu risinājumi (A) - Stokholma, 1955
Kundziņš K. Atmiņas: Mani tapšanas gadi (A) - Minneapole, 1968
Kundziņš K. Ceļš uz pilnvērtīgu dzīvi (R) - Rīga, 1939
Kundziņš K. Dieva izredzētie (94.3) - Rīga, 1957
Kundziņš K. Kristīgā ticība un dabas ziņas (Rv) - Rīga,
Kundziņš K. Kristus personība, dzīve un mācība (R) - Rīga, 1931
Kundziņš K. Laiki un likteņi (A) - 1952
Kundziņš K. Mūsu ticība: Pasaule un cilvēka dzīve kristīgā skatījumā (A) - Minneapole, 1954
Kundziņš K. No dzīvības koka (Rv) - Mesmuiža, 1930
Kundziņš K. Pasaule tiesā (Rv) - 1934
Kundziņš K. Svētuma sargi (94.3) - Rīga, 1959
Kundziņš K. Topoloģiskā tradīcijas viela Jāņa evaņģēlijā (R) - Rīga, 1925
Kundziņš K. [par viņu] Prāvests Kārlis Kundziņš (R) - Rīga, 1039
Kundziņš K. [piemiņai] Kalpošana garā un patiesībā (94.3)
Kupčs J. Baznīca ir jāšķir no valsts (Rv) - Valka, 1917
Kupers D. Dzīvā mīlestība : Spirdzinoša veldze izslāpušai dvēselei.  (A) - Rīga, 2015
Kūpers D. Dzīvā mīlestība (A) - Rīga, 2011
Kupparehta E. Kas ir patiesība? (Rv)
Kursiša-Pataša L.  Atdzimis : Garīgas dziesmas (CD) - Rīga, 2013
Ķempenes Toms. Kristus pakaļstaigāšana (Rv)
Ķempenes Toms. Sekošana Kristum (A)
Ķempenas Toms. Sekošana Kristum (A) - Rīga, 2013
Ķiploks E. Dzimtenes draudzes un baznīcas (94.1) - 1987
Ķiploks E. Gaišā debesmala : Nostāsti (A) - 1977
Ķiploks E. Mīļš mums mūsu Dieva nams (72)
Ķiploks E. Nāc man līdz! (A) - 1990
Ķiploks E. Prāvests Kārlis Kundziņš (R) - Rīga, 1039
Ķiploks E. Profesors Voldemārs Maldonis (94.3)
Ķiploks E. Sējējs un pļauja (94.3) - Rīga, 1999
Ķiploks E. Taisnības dēļ vajātie (94.3)
Ķiploks E. Viņš runāja kalnā (22.2)
Ķirsons P. Teici to Kungu, mana dvēsele (S)


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.