otrdiena, 2013. gada 11. jūnijs

Autori - L

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Labsvīrs J. Kam drosme ir (94.1) - 1990
Ladingtone E. Dinamiska dzīve : Dzīvojiet, lai būtu veseli (A)
Ladusārs S. Daudzpusīgā gnozeoloģija (1)
Ladusārs S. Reliģijas filozofija (1)
Lāgerleva S. Kristus leģendas (A)
Lange E. Baznīcas vēsture (94.1) - 1975
Lange E. Bērnu draugs : Ticības mācība (R) - Rīga, 1953
Lange E. Latvijas baznīcas vēsture (94) - Minneapole, 1972
Lange E., Birzgale E. Ar zelta saulespuķi rokās (B)
Lapiņš J. Mūsu mājas (R) - Rīga, 1936
Lapiņš J. Skati ēnā : 1.daļa (Rv)
Lasmane S, Milts Ē. Ētika (17) - Rīga, 1993
Lašanss L. Laulāto un ģimenes laimei (37.1) - Rīga, 2008
Lašanss L. Manu izredzēto laimei : Jēzus (A) - Rīga, 2006
Lašanss L. Svētīgas vecumdienas (A) - Rīga, 2013
Lauberts P. Bībeles Dieva reliģija 20. gs. gaismā (Rv) - Jelgava, 1912
Lauberts P. Latviešu baptistu sabiedrība pēdējos 10 gados (Rv) - Rīga, 1917
Lauberts P. Un tad Tu dzīvosi (Rv) - Jelgava, 1913
Lauciņš A. Dievs un Dieva likumi (A) - Rīga, 1939
Launits K. Kristīgā bērnu mācības grāmata (Rv) - 1808
Laurinovičs P. Kristīgās baznīcas vēsture (94.1) - Rīga, 1937
Lazdiņš A. Homeopātija. Maģiskās potences (61) - Rīga, 2003
Leimanis A. Trīs atslēgas kristus mācības izpratnei (R) - Rīga, 1939
Leite B. Rasaslāse : Dzeja (A)
Lekē O.M. Upurliesma (A)
Leklērs E. Kāda nabaga dzīves gudrība : Stāsts par Asīzes Francisku (A) - Rīga, 2009
Lembs K. Priecājos, ka esmu tevi apprecējis (37) - Rīga, 1996
Lemoine J. Sv. priesteris Jānis Bosko, 2.gr. 4. daļa (R)
Lemoine J. Sv. priesteris Jānis Bosko, 2.gr. 5. daļa (R)
Lenglija M. Pasaules reliģijas (2) - Rīga, 1997
Lešanss L. Vectētiņa Leandra stāsti (B) - Rīga, 2006
Lezs M. Mīlestība kā maza šokolādīte (A) - Rīga, 2000
Līce A. Citāda gaisma : Dzejoļi un esejas (A) - Rīga, 2001
Līce A. Mana ziema ir beigusies (A)
Līce A. Tev - debesīs : Dzejoļi (A) - Rīga, 1992
Līce A. Un pārvēršas putnos vārdi... : Dzeja un esejas (A) - Rīga, 2004
Līce A. Un tev - uz zemes : Dzejoļi (A) - Rīga, 1992
Līdums G. Dzīve pēc iziešanas no sektas (29.1) - Rīga, 2001
Liepa J. Ikdienas lūgšanas un kristīgās pozīcijas svarīgākie principi (24.1) - Rīga, 1993
Liepiņa Ā. Cesvaine, tavi torņi vēl sauli krāj (72)
Liepiņš L. Cilvēka saprāts dzīvei (A) - Rīga, 1992
Liepiņš L. Garīgās ticības mantojums (A)
Liepiņš L. Tēva piezīmes (A)
Lindemans R. Kļūt par kristieti : Palīgs Bībeles izpētē (22.3)
Lohārs F. Kā atbildēt Austrumu reliģijām (29)
Lohārs F. Kā atbildēt islamam (29)
Lohārs F. Kā atbildēt sekulārajam humānismam? (29)
Lorenss. Vingrinājumi Dieva klātbūtnes izpratnei (A)
Losāne R. Uguns smaržas : Dzeja (A) - Rīga, 2002
Lozano N. Vecākā brāļa atgriešanās (A) - Rīga, 1997
Loze B. Mārtiņš Luters : Ievads Lutera dzīvē un darbos (94.2) - Rīga, 2007
Lūiss K. Lauva, Ragana un drēbju skapis : Nārnijas hronikas (B) - Rīga, 2000
Lūiss K. Pēdējā cīņa: Nārnijas hronikas (B) - Rīga, 2002
Lūiss K. Pēdējā kauja : Nārnijas hronikas (B) - Rīga, 2000
Lūiss K. Princis Kaspiāns :  Nārnijas hronikas (B) - Rīga, 2002
Lūiss K. Skrūvšņores vēstules (A) - Rīga, 2005
Lūiss K. Svarīgā izšķiršanās (A) - Rīga, 2008
Lūiss K. Vienkārši kristietība (A) - Rīga,
Lūka H. Dvēseles stāsts (A)
Lukašs J. Brīnišķīga žēlastība (A) - Kanāda, 1989
Lukšo A. Vecās Derības stāsti… (Rv)
Lungu S. Stefans - brīvības cīnītājs (A) - Rīga, 2008
Lunkevitša W. Mūžīgā ledū un sniegā (Rv)
Lūsis A. Aiztek ūdeņi, aiztek gadi (A) - Lincoln, 1982
Lūsis A. Cilvēki, ko Jēzus sastapa savā ceļā (22.2) - 1962
Lūsis A. Cilvēks bez mājas (94.3)
Lūsis A. Dievs, mūsu patvērums : Lūgsnas (24)
Lūsis A. Es stāstu par Jēzu (A) - Lincoln, 1982
Lūsis A. Jēzus līdzības un mūsu laikmets (A)
Lūsis A. Redziet, kāds cilvēks - kāds Dievs (A)
Lūsis A. Tā Kunga svētītie (A) - Sējējs, 1961
Lūsis A. [piemiņai] Viņš necīnījās pasaulīgi : Arhibīskapa Arnolda Lūša piemiņai (94.3) - Nebraska, 1997
Lūsis A. [veltījums] Es ticu (A) - Lincoln, 1979
Lūšers A. Vai tu nes augļus Jēzum (A) - R., 1991
Luters M. 1.Mozus grāmatas skaidrojums : III d. (94.2) - Rīga, 2009
Luters M. 1. Mozus grāmatas skaidrojums : IV d. (94.2) - Rīga, 2009
Luters M. 1. Mozus grāmatas skaidrojums : V d. (94.2) - Rīga, 2009
Luters M. Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi (94.2) - Rīga, 2015
Luters M. Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi (94.2) - Rīga, 2016
Luters M. Baznīcas Postilla I (94.2) - Rīga, 2001
Luters M. Baznīcas Postilla II (94.2) - Rīga, 2002
Luters M. Baznīcas Postilla III (94.2) - Rīga, 2004
Luters M. Baznīcas Postilla V (94.2) - Rīga, 2008
Luters M. Domu graudi (94.2) - Zelta Ābele, 1936
Luters M. Domu graudi (94.2) - Rīga, 2014
Luters M. Evanģēlija skaidrojums svētku un apustuļu atceres dienām (94.2) - Rīga, 2012
Luters M. Galda runas (94.2) - Rīga, 2011
Luters M. Jēzus Kalna sprediķis : Mateja evanģēlija 5., 6., 7.nod. (94.2) - Rīga, 2016
Luters M. Lielais Katehisms (23.1) - 2001
Luters M. Lielais Katehisms (94.2) - Rīga, 2010
Luters M. Lūgsim kopā ar Luteru (24.1)
Luters M. Magnificant : Lūkas evanģēlija skaidrojums (94.2) - Rīga, 2016
Luters M. Mazais katehisms (94.2) - Rīga, 1989, 1999
Luters M. Mazais katehisms (94.2) - Rīga, 2010
Luters M. Mazais katehisms (23.1)
Luters M. Mazais katehisms ar pielikumiem (94.2) - Rīga, 2010
Luters M. Mazais katehisms un kristīgā mācība (94.2)
Luters M. Mazais katķisms (R) - Rīga, 1944
Luters M. Mazais katķisms (Rv) - Rīga, 1891
Luters M. Par gribas verdzību (94.2) - Rīga, 2016
Luters M. Pāvila Vēstules Galatiešiem skaidrojums: 1535 (94.2) - Rīga, 2010
Luters M. Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums : 1. sēj. (94.2) - Rīga, 2007
Luters M. Pirmās Mozus grāmatas skaidrojums : 2. sēj. (94.2) - Rīga, 2008
Luters M. Svēto rakstu apceres katrai dienai (94.2) - Rīga, 2003, 2008
Luters M. Ziemsvētku sprediķi (94.2) - Jūrmala, 1994
Luters M. [par viņu] Luters atklāj  evaņģēliju (94.2)
Luters M. [par viņu] M.Luters - reformātors (94.2)
Luters M. [par viņu] Kitelsons Dž. Luters - reformators (94.2) - Rīga, 2002
Luters M. [par viņu] Mārtiņš Luters : Ievads Lutera dzīvē un darbos (94.2) - Rīga, 2007
Luters M. [par viņu] Ticības spēkā : [Luters, luterānisms..] (94.2) - Rīga, 1983
Luters M. [par viņu] Ticības spēkā : M. Lutera 500 dz. d. atcerei (94.2)
Luters M. [par viņu] Vieta, kur stāvēt : Dieva vārds M. Lutera dzīvē (94.2) - Rīga, 2007
Luters M. [pēc viņa darbiem] Kristīgās ticības mācība pēc Lutera katehisma (Rv) - Rīga, 1902Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.