piektdiena, 2013. gada 26. jūlijs

Nosaukumi - L

Nosaukums. Autors (plaukts)
Labā Vēsts šodien. Kolbs R. (A)
Labais gans. Volgemute V. (B)
Labais gans: Ticības mācības burtnīca bērnudārzam. Voitkuss A. (37.2)
Labākais no dzīves. Osborns T. (A)
Labestība (A)
Labrīt, Svētais Gars! Hins B. (A)
Lai es piederētu Viņam : Lutera katehismu apskats. Ārlands Č. (94.2)
Laiki un likteņi. Kundziņš K. (A)
Laikmetu ilgas. Vaita E. (A)
Laiks iet uz beigām. Rots S. (A)
Laimes noslēpums. Grehems B. (A)
Laimīgas ticības dzīves noslēpumu atklāšana. Šmita A.V. (Rv, A)
Laimīgo leja jeb ceļš uz patiesību (Rv)
Lasāmi gabali no Jaunās Derības un Dāvida dziesmām. Dobners T. (R)
Lasīsim Bībeli. Gulbis M. (22.3)
Lasīsim Bībeli : Rokasgrāmata. Gulbis M. (22.3)
Latgales draudzes vēstnesis (Rv)
Latv Ev.-lut. draudžu neordinēto garīgo darb. rokasgrāmata (26.2)
Latv. brāļu draudzes sākumi un pirmie ziedu laiki. Ādamovičs L. (A)
Latv. ELD neordin. garīgo darbinieku rokasgrāmata. Kavacis A. (26.2)
Latv.ev.lut. baznīcas Ārpus Latvijas Gadagrāmata, 2008 (A)
Latviešu baptistu sabiedrība pēdējos 10 gados. Lauberts P. (Rv)
Latviešu Bībeles vēsture. Šaurums G. (Rv)
Latviešu Luterāņu dievnamu šodiena. Spārītis O. (72)
Latviešu-vācu vārdnīca. Bisenieks V. (8.1)
Latviešu-vācu vārdnīca (8.1)
Latvijas baptistu vēsture. Tervits J. (28)
Latvijas brāļu draudzes diārijs. Straube G. (28)
Latvijas ev. lut Kristīgā Akadēmija šodien (37)
Latvijas katoļu baznīcas vēsture. Strods H. (28)
Latvijas kristīgā māksla : atklātnes (7)
Latvijas luterāņu baznīcas : 1.sēj. (28.1)
Latvijas luterāņu baznīcas : 2.sēj. (28.1)
Latvijas luterāņu baznīcas svētdienas skolu vēsture. Cacure E. (28.1)
Latvijas pareizticīgā Baznīca. Černejs A. (28)
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte. Ādamovičs L. (R)
Latviskums mūsu dievkalpojumos. Ādamovičs L. (R)
Laulāto un ģimenes laimei. Lašanss L. (37.1)
Laulība starp radīšanu un mūžību. Baikovs G., Baikova J. (37.1)
Laulība un ģimene. Brumanis A. (37.1)
Ļaunie gari un to ietekme uz cilvēkiem. Igumens (A)
Lauva, Ragana un drēbju skapis : Nārnijas hronikas. Lūiss K. (B)
Lekcijas par garīgo atmodu. Finnejs Č. (A)
Leklērs E. Kāda nabaga dzīves gudrība. Asīzes Francisks [par viņu] (A)
LELB vēsture. Mesters E. (28.1)
LELBA draudžu locekļu rokasgrāmata : pamati ticībai (28.1)
Lempīgais Ludis (B)
Lidot kā ērglim : Augstāks skatījums uz neprecēta cilvēka dzīvi. Rosi R. (A)
Liec aiz auss! Dāvis J. (R)
Liec bazūni pie mutes. Vilkersons D. (A)
Liec man zināt Tavu ceļu. Jēkabsons Ē. (A)
Liecība par Dieva žēlastību un uzticību. Zingars K. (A)
Lielā cīņa. White J. (Rv)
Lielā cīņa starp gaismu un tumsu. White J. (Rv)
Lielā puzle: Pa senāko Bībeles manuskriptu pēdām. Sāgrustens H.J. (22)
Lielā rīta blāzma (Rv)
Lielais Bens. Deila Dž. (B)
Lielais Katehisms. Luters M. (23.1)
Lieldienas! Cauri nāvei dzīvībā. Rubenis J. (A)
Lielie jautājumi ticīgu ļaužu dzīvē (Rv)
Lielie meli un lielā patiesība. Gīrcs B. (A)
Lielie pianisti manā dzīvē. Mors F., Rinka B. (78)
Liesmojošā pasaule. Džoiners R. (A)
Līķu pavadons jeb pēdējās ardievas mājā un kapsētā. Vīltucs J. (Rv)
Lirika. Apškrūma K. (A)
Liturģijas (Rv)
Lozungi, 2004 (22.3)
Lozungi, 2008 : Dieva vārds katrai dienai (22.3)
Lūdziet Dievu (R)
Lūgsim Dievu! Meditācijas un lūgšanas. Grīslis E.  (24)
Lūgšana - atslēga atmodai. Čo P. (24.1)
Lūgšana "Tēvs mūsu". Rubenis J., Subačs M. (A, 24.1)
Lūgšana : Avota svaigums. Rožē Brālis, Terēze Māte (24.1)
Lūgšana ir mana dzīve. Jalovāra P. (24.1)
Lūgšana kā sastapšanās. Grīns A. (24)
Lūgšana un dzīve. Antonijs (24.1)
Lūgšanas māksla : Lūgšanas rokasgrāmata (24.1)
Lūgšanas nozīme. Fosdiks (24.1)
Lūgšanas spēks: Kā apzināties savu patieso identitāti… Rors R. (24)
Lūgšanu un dziesmu grāmata katoļiem (R)
Lūgšanu zeme : Ceļvedis lūgšanu brīnumos. Votsa D. (24.1)
Lūgsim Dievu : Rokasgrāmta ģimenes lūgšanām. Imbergs J. (24.1)
Lūgsim kopā ar Luteru. Luters M. (24.1)
Lūka : Pestīšana visiem. Talbota E. (22.2)
Lūkas ev. 1:1 Konkordijas komentārs. Džasts A. (22.2)
Lūkas ev. 9:51-24:53 Konkordijas komentārs. Džasts A. (22.2)
Lūkas evanģēlija praktiskā eksegēze. Augstkalns V. (22.2)
Luterāņu katehisms par abortu un dzīvību. Kaufmans D. (61)
Luteriskā ticība. Sanuss K. (28.1)
Luteriskais garīgums Dieva bērna dzīvē (28.1)
Luterisms jautājumos un atbildēs (28.1)
Luters - reformators. Kitelsons Dž. (94.2)
Luters : [tekstā : Kaislības Lutera garā] (DVD)
Luters : videofilma (V)
Luters atklāj  evanģēliju. Saarnivaara U. (94.2)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.