piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

Autori - S

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Saarnivaara U. Atslēgu vara (A) - Rīga, 1992
Saarnivaara U. Ceļš. Patiesība. Dzīvība (A) - Rīga, 2003
Sales Francis. Filoteja vai ceļš uz patiesi dievbijīgu dzīvi (A) - Rīga, 2000
Sanders I. Par Svēto Vakarēdienu (Rv) - Rīga, 1907
Sanders J. Mūsu kulta reforma (R) - Rīga, 1923
Sanders V. Kristīgais humors (A) - 1976
Sanness H. Mana palīdzība nāk no tā Kunga (A) - Rīga, 2005
Sanuss K. Luteriskā ticība (28.1)
Sarkanbārdis E. Kas baznīcas darbiniekam… (R) - Rīga, 1939
Sārnivāra Ū. Luters atklāj  evanģēliju (94.2) - Rīga, 1996
Sārnivāra Ū. Vai Bībelei var uzticēties? (A) - 2001
Sengstere T. Pārrautais priekškars : Stāsts par Gulšanu Esteri (A) - Rīga, 2006
Sentdžona P. Ceturtās sveces noslēpums (B)
Sentdžona P. Sniegotie dārgumi (B) - Rīga, 1994
Sentdžona P. Tenglvudas noslēpums (B) - Rīga, 1993, 2007
Sentdžona P. Varavīksnes dārzs (B)
SentEkziperī A. Aforismi (A) - Rīga, 1995
Siliņš A. Krusta gaismā (S) - Rīga, 1989
Siliņš J.  Krusta gaismā (S) - Lincoln, 1983
Sīlis E. Vai mirušie klusē? : Sibīrijā nomērdēto piemiņai (A) - Rīga, 2008
Simanovičs K. Torņakalna sprediķi (A) - Rīga, 2016
Skrodelis A. Audzināsim sevi! (R) - Rīga, 1933
Skrodelis A. Dvēseles klusie brīži : 2. sēj. (Rv) - Rīga, 1929
Skrodelis A. Dzīves ceļā (Rv) - Rīga, 1930
Skrodelis A. Māci mums ticēt, māci mums lūgt! (Rv) - Rīga, 1938
Skrodelis A. Mācītāji un dvēseļu kopšana (Rv) - Limbaži, 1930
Skrodelis A. Mēs šeiten esam viesi (Rv) - Rīga, 1934
Skrodelis A. Mūžīgās ilgās (Rv)
Skrodelis A. Pie svētā altāra (Rv) - Rīga, 1939
Skrodelis A. Svētā lūgšana (Rv) - Rīga, 1940
Skrodelis A. Visa pamatā mīlestība (Rv) - Rīga, 1938
Skuja R. Svētki Vecajā Derībā (22.1) - 1985
Skūns V. Jauns sākums Kristū : Kristus darbība mūsos un caur mums (A) - Rīga, 2009
Slenska R. Baznīcas teoloģiskā atbildība (26) - Rīga, 2004
Slenska R. Jēzus kalna sprediķis (22.2) - Rīga, 2000
Slenska R. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis (A) - Rīga, 2017
Smids L. Piedod un aizmirsti (A) - Rīga, 2000
Smīds L. Piedod un aizmirsti (A) - Rīga, 2008
Smits O. Cilvēks, ko Dievs lieto (A) - Rīga, 2010
Smits O. Žēlastības brīnumi (A)
Sniķers V. Bērnības ziedi no Palmu zemes : Dzeja (R) - Rīga
Sofronijs. Sirdsskaidrais (A)
Somers V. Baznīcas vēstures rokasgrāmata (94.1) - [2010]
Spārītis O. Latviešu Luterāņu dievnamu šodiena (72)
Spārītis O. Usmas baznīca (72)
Speke A. Ķēniņa Stefana ienākšana Rīgā un cīņas par Doma baznīcu (A) - Nebraska, 1965
Sperdžens Č. Dieva vārda apceres katrai dienai : 1.d. (A)
Sperdžens Č. Dieva vārda apceres katrai dienai : 2.d. (A)
Sperdžens Č. Kristus krusta ienaidnieki (A)
Sperdžens Č. Mūsu Kunga līdzības (A) - Rīga, 2002
Sperdžens Č. Pilnīgi no žēlastības (A) - Vācija, 1993
Sperdžens H. Sprediķu grāmata (Rv) - Rīga
Sperdžens H. Vai tad es esmu tā lielā jūra vai tā lielās jūras zivs? (Rv) - Rīga, 1923
Speri T. Grēks (Rv) - Rīga, 1939
Spīgulis E. Tu esi pie manis (24.1) - DBD, 1991
Stabiņš E. Kangari talāros (R) - Rīga, 1968
Stanieks E. Rūpēs par sirdsapziņu (A) - Rīga, 2001
Staune I. Ievads kristīgajā ētikā  (17)
Stenlijs Č. Pret paviršu kristietību (A) - Rīga, [2006]
Stīns D. Brīnumu Dievs : Ikdienas lasījumi (A) - Rīga, 2012
Stots Dž. Iepazīsim Bībeli (22)
Stots Dž. Kristietības pamati (23.1) - Rīga, 1993
Stots Dž. Kristus krusts (A) - Rīga, 2010
Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (28)
Striedters O. Jel neatstāj! : Dievgaldniekiem veltīta grāmatiņa (Rv) - Limbaži, b.g.
Strobls U. Dvēseles klusie brīži : 3., 4. sēj. (Rv) - 1930
Strodelis A. Sāpju vainags : 1.d. (R) - Rīga, 1938
Strodelis U. Ceļā uz augšu (Rv) - 1934
Strodelis U. Jēzus Dievs, Mans pestītājs (Rv) - Rīga, 1939
Strodelis U. Māci mūs ticēt, māci mūs lūgt! (Rv) - Rīga, 1938
Strods H. Latvijas katoļu baznīcas vēsture (28)
Svīre M. Sotto voce (A) - Rīga, 1993
Svoka L. Es un Dievs Bolīvijas džungļos (A) - Rīga, 2013
Šanarijans D. Vislaimīgākie cilvēki pasaulē (A)
Šaurums G. Jaunatnes dārzs (26.1)
Šaurums G. Jaunatnes draugs (Rv) - Rīga, 1924
Šaurums G. Latviešu Bībeles vēsture (Rv) - 1935
Šedīns T. Kad kokiem nokrīt lapas, no mūsu virtuves loga var redzēt tālāk (A) - Madona, 2003
Šēfers V. Tavu spārnu pavēnī : Svētrunu izlase (S) - 1971
Šlink B. Debesu valstība un elles valstība (A) - 1974
Šmita A.V. Laimīgas ticības dzīves noslēpumu atklāšana (Rv, A) - Rīga, 1922
Šnēpelis E. Mans ceļš pie Bībeles (A)
Šrilla E. Ziemassvētku eņģelis (Rv) - Liepāja,
Štēnbuks K. Es ticu : Apustuļi ticības apliecinājuma komentārs (23)
Švābe A. Kāda mācītāja dzīve (A) - Stokholma, 1958
Švarcs K. Draudzes dabiskās attīstības ābece (26)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.