piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

Autori - T

Autors. Nosaukums (Plaukts) - Izdošanas ziņas

Tabruns A. Mūslaiku zinātnieku reliģiskie ticējumi (03)
Taimiņa A., Kļaviņš K. Ticība un neticība Livonijā : Mārtiņš Luters & Matiass Knutsens (94)
Taivans L. Apceres (S)
Taivans L. Reliģiju vēsture (4.1) - Rīga, 2003
Taivans L. Teoloģijas vēsture : 1.daļa : Pirmskristīgo laikmets (94.1) - Rīga, 1995
Taivans L. Iesvētāmajiem (R) - 1945
Talbota E. Jānis : Dievs tapa miesa (22.2) - Rīga, 2011
Talbota E. Lūka : Pestīšana visiem (22.2) - Rīga, 2011
Talbota E. Matejs : Pravietojumi piepildīti (22.2) - Rīga, 2011
Talbota E. Pārsteidzošā mīlestība (A) - Rīga, 2011
Talonens J. Baznīca staļinisma žņaugos : [1944.-1950.] (94.1) -Rīga, 2009
Tautesvaitis V. Manas dzīves stāsts (A)
Teilors C. Pasvītrotā Bībele : Patiess notikums (A) - Rīga, 1991
Teisens G. Galilieša ēna : Stāsts par Jēzu un viņa laiku (22.2)
Teofans. Neredzamā cīņa (A) - Rīga, 1996
Terēze Māte, Rožē Brālis. Lūgšana : Avota svaigums (24.1) - Rīga, 2002
Tervits J. Mēs esam baptisti (28) - Rīga, 1990
Tervits J. Latvijas baptistu vēsture (28) - Rīga, 1999
Artūrs. Vakara stāsti (B)
Tīle-Vinklere I. Svētā gara darbība ikdienas dzīvē (R) - Rīga
Tjarve E. Man sāpēs : Dzeja (A)
Toliverova A. Kādas neredzīgas un kurlmēmas stāsts (A)
Tolstojs Ļ. Evaņģēlijs patiesā gaismā (A) - ASV, 1974
Tore A. Maijas grāmata (A) - Rīga, 2003
Toreja R. Kā pieaugt kristīgā dzīvē? (Rv)
Torreja R.A. Tavs grēks tevi atradīs (A) - Rīga, 1939
Toths T. Ar vaļējām acīm caur Dieva pasauli (A) - Rīga, 1991
Tozers A. Zināšanas par Svēto (A) - Rīga, 2003
Trapa M. Mūzikas skaņas (A) - Rīga, 1992
Treiviss S. Pirmie soļi Bībelē : Īss, ilustrēts ievads iesācējiem (22) - Rīga, 2001
Trips T. Kā audzināt bērna sirdi : Rokasgrāmata vecākiem (37) - Rīga, 2011

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.